Η εταιρεία POOL SPORT Aquatics παρέχει υψηλού επιπέδου, σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών, με γνώμονα την φροντίδα υγιεινής και ασφαλούς προπόνησης/άσκησης των αθλούμενων.

Η εύρυθμη, εξελιγμένη και αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες σύγχρονων εγκαταστάσεων κολύμβησης, αφορά συγκεκριμένες ανάγκες τις οποίες καλύπτει πλήρως και προσφέρει η εταιρεία μας, χάρη στη γνώση, την επάρκεια και το επαγγελματικό επίπεδο των συνεργατών και των μέσων που διαθέτει :

Scroll to Top