Η  POOL SPORT GROUP  για περισσότερα από 30 χρόνια εξειδικεύεται  στο χώρο του Υγρού Στίβου, με μεγάλη εμπειρία στην εμπορία αθλητικών ειδών και εξοπλισμών, στην εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών καθώς  και στην διαχείριση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων.

Scroll to Top

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Το εργασιακό περιβάλλον είναι μια από τις περιοχές που χρήζουν κοινωνικής υπευθυνότητας και στις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπλέον, πολιτικές ΕΚΕ μπορούν να ασκηθούν σε τομείς όπως το περιβάλλον και η βιώσιμη διαχείρισή του, ο άνθρωπος και η παιδεία.
 
Η POOL SPORT GROUP  στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης περιλαμβάνει μετόχους, εργαζόμενους, πελάτες και  προμηθευτές, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται. Η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά στον άνθρωπο, την παιδεία και τον πολιτισμό, μέσα από μία σειρά δράσεων οικονομικής υποστήριξης και εθελοντικών πράξεων, αποτελούν τις βασικές «επενδύσεις» του Ομίλου.
 
Πιο συγκεκριμένα τα σημεία που εστιάζει ο όμιλος είναι:
·    Παροχές  συνθηκών ευέλικτης   εργασίας.
·    Προσφορά πρακτικής εργασιακής εμπειρίας.
·    Δράσεις προώθησης ισότητας των ευκαιριών στην εργασία (50%  συμμετοχή άντρες -50% γυναίκες – μητέρες. 
·    Δωρεές στην κοινότητα.
·    Συμμετοχή σε δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία.
·    Δράσεις βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων (ανακύκλωση κ.τ.λ.).
·   Δράσεις που προάγουν την υγεία / ευημερία και κοινωνικοποίησης των εργαζομένων ( εκδηλώσεις, γεύματα μέσα στον χρόνο, οικογενειακές επαφές με παιδιά κτλ ). 
·    Αλλαγές σε προΪόντα προκειμένου να μειώσουν τις περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις.
·    Παροχές σε έργο εθελοντικών οργανισμών που στηρίζουν συνανθρώπους μας.
 
Τέλος, να σημειωθεί οτι η POOL SPORT, όπως  και το 58% των επιχειρήσεων συνολικά στην Ελλάδα, πιστεύει  οτι οι παραπάνω δράσεις  ΕΚΕ και η προσέγγιση  στην βιωσιμότητα,  θα πρέπει  να ενσωματωθεί στις ετήσιες  οικονομικές εκθέσεις.

Επικοινωνία

POOL SPORT GROUP

Διεύθυνση

ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, 19018 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Email

info [@] poolsport.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5559015
+30 210-5559884

Είστε πελάτης λιανικής
Είστε πελάτης χονδρικής