Πισίνες

H POOL SPORT A.E. είναι εταιρεία εξειδικευμένη στην πώληση και εγκατάσταση προκατασκευασμένων κολυμβητικών δεξαμενών. Αναλυτικότερα οι κορυφαίες τεχνολογίες κατασκευής που αντιπροσωπεύει είναι:

  1. Αναλυτικές πληροφορίες - Myrtha Pools

  1. Αναλυτικές πληροφορίες - Proteus Pools

  1. Αναλυτικές πληροφορίες - Medley Pools (ανενεργό)